Privacybeleid

Privacybeleid Adventurousnomads.nl

Welkom op onze website. Als je doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die, samen met ons privacy beleid, de relatie van adventurenomads.nl met jou met betrekking tot deze website regelen. Als je het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

De termen ‘adventurousnomads.nl’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar(en) van de website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor jouw algemene informatie. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. Je erkent dat dergelijke informatie onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan ​​door de wet.

Jouw gebruik van informatie op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan jouw specifieke vereisten voldoen.

Deze website bevat informatie dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor jouw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Adventurousnomads.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de website of aan de website gerelateerde informatie.

Lees over onze andere avonturen